Augmentace čelistní kosti. Plastika dásní.

Kostní plastika

Věnujeme více pozornosti regeneračním metodám a kostní plastice.

V naší ordinaci provádíme operace:

  • Kostní plastika (augmentace kosti) podle metody profesora Khoura (Německo) u rozsáhlých defektů čelistní kosti.
  • Doplnění a zesílení vlastní čelistní kosti s použitím moderních a bezpečných kostních bio materiálů.
  • Elevace spodiny čelistní dutiny (sinus lift) včetně minimálně invazívních operací.
  • Okamžitá implantace, zavedení implantátu ihned po extrakci zubu a zhotovení provizorní korunky na dobu vhojování implantátu.
  • Plastika měkkých tkání ústní dutiny a uzavření odhalených krčků zubů pro zlepšení estetiky a snížení citlivosti zubů.